ROBERT KRZEWSKI

§ 1

Informacje ogólne

 1. Serwis internetowy  http://www.kia.com/pl/  prowadzony jest przez KIA Motors Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 18778 posiadającą NIP 526-19-10-258, REGON 012710235
 2. Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego http://www.kia.com/pl/  jest KIA Motors Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Za pomocą niniejszego Serwisu zbierane są dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm. ), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz powszechnymi przepisami prawa.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 5. Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy w Serwisie.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie chechboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzania jego danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, Serwis nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na zawarte w nim pytania.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mailowy infolinia@kiamotors.pl oraz listownie na adres: KIA Motors Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 366, 02-818 Warszawa.

 

§ 2

Formularz kontaktowy

 1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://www.kia.com/pl/forms/contact/step1/
 2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 
 3. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Administrator nie będzie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na poruszane kwestie za pomocą formularza.
 4. Podczas wypełniania formularza Kontaktowego Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do skontaktowania się za pomocą formularza, takie jak:
 5. Imię i Nazwisko
 6. Numer telefonu kontaktowego
 7. Adres e- mail

 

§ 3

Formularz „jazda testowa”

 1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza jazdy znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: http://www.kia.com/pl/specials/jazdytestowe/?car=rio
 2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 
 3. Przy wypełnianiu formularza „jazda testowa” niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Administrator nie będzie miał możliwości zapisu Użytkownika na jazdę testową samochodem marki KIA.
 4. Podczas wypełniania formularza „jazda testowa” Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do umówienia go na jazdę testową samochodem marki KIA, takie jak:
  1. województwo
  2. miasto
  3. imię
  4. nazwisko
  5. numer telefonu
  6. adres e-mail
  7. preferowana data i godzina spotkania

§4

Formularz „katalog do wysyłki”

 1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza jazdy znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: http://www.kia.com/pl/specials/katalogi/?car=rio-ddsedan
 2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 
 3. Przy wypełnianiu formularza „katalog do wysyłki” niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Administrator nie będzie miał możliwości wysłania katalogu.
 4. Podczas wypełniania formularza „katalog do wysyłki” Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do wysyłki katalogu , takie jak:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. ulica / numer domu / numer lokalu
  4. kod pocztowy
  5. miejscowość
  6. telefon
  7. e-mail

§5

Formularz „Moja KIA”

 1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego do programu „Moja KIA” znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://www.kia.com/pl/mojakia/register/
 2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza. 
 3. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego „Moja KIA” niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Administrator nie będzie miał możliwości założenia konta w programie „Moja Kia” .
 4. Podczas wypełniania formularza Kontaktowego Użytkownik podaje jedynie niezbędne dane do założenia konta , takie jak nr VIN .

 

§6

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
 3. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
 4. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. Dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 8. Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

8. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 
Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.kia.com/pl/content/cookies/

Akceptuj Zrezygnuj
No cookie mode | Read more